L’Ajuntament reclama la incorporació dels artistes fallers al catàleg nacional de professions

La Comissió de Benestar Social i Drets Socials, Educació, Cultura i Esports de l’Ajuntament de València ha aprovat per unanimitat la moció alternativa defensada pel regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, per a posar en valor la professió d’artista faller i facilitar l’obtenció del Certificat de Professionalitat per a totes aquelles persones amb una trajectòria acreditada fent falla però que no hagen pogut obtindre’l fins ara.

La moció aprovada per consens, “que amplia considerablement la proposta presentada per Ciudadanos”, planteja instar al govern central a incorporar la professió d’artista faller en el Catàleg Nacional de Professions, reconeixent i considerant les particularitats històriques i específiques de la professió i adaptant eixa qualificació a la realitat i idiosincràsia de la professió i la seua singularitat. “Una fórmula que sembla ideal per dignificar el treball de totes i tots els artistes fallers és reconeixent-lo com a professió de forma oficial”, ha defensat Fuset, “no sols per ser una professió característica a casa nostra sinó també perquè el seu treball és el que ens permet disfrutar de l’element central de la nostra festa gran, la falla, sense la qual un reconeixement com el de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat hauria sigut inimaginable”.

El regidor de Cultura Festiva ha destacat també “la importància perquè totes i tots eixos professionals que han treballat durant molt de temps fent falla puguen ser reconeguts i reconegudes com a tal, com a professionals de l’art faller”. Per este motiu la moció proposa instar al govern autonòmic perquè estudie la viabilitat i pose en marxa “nous processos d’acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral” per a així poder obtindre el Certificat de Professionalitat d’artistes fallers que, pel moment, no l’han obtingut, així com que eixos processos tinguen en compte les particularitats històriques i específiques de la professió i oferisquen recursos per acreditar aquelles persones que han col·laborat en tallers familiars i que, malgrat no figurar com a titulars de falles, han participat en el seu disseny i construcció.

Per últim, la moció també demana instar a la Generalitat perquè valore la conveniència d’establir processos de treball per a reconèixer la singularitat de la professió d’artista faller i desenvolupar totes aquelles mesures que permeten la protecció de la professió i el seu desenvolupament i visibilització, tant administrativament com socialment.
 

Etiquetes: Falles, Museo Faller, Junta Central Fallera

Festes de València Ayuntamiento de València